Morgonyoga på stranden
Morgonyoga på stranden

Yoga som passar alla
Yogan på våra retreat är designad att ge både den erfarne och oerfarne yogautövaren en kraftfull kurs. Du behöver inte vara fysiskt stark eller vältränad för att vara med!

YOGA

Under våra retreat har vi fokus på yoga som självutveckling. Det innebär att vi använder yogan som ett av våra verktyg för tanke- och känslohantering, personligt växande, självreflektion och självmedvetenhet.

Yogaklasserna är en del i processen och kan både vara mjukt stretchande och avslappnande eller mer dynamiskt flödande och fysiskt krävande. Klasserna handlar om att se det som du kanske inte annars ser, bli medveten om vem du är och släppa taget om allt du inte är. 

Syftet med vår yoga
Yogatraditionen är minst 5 000 år gammal och världens äldsta system för personlig och själslig utveckling. Asanas (yogapositioner) är bara toppen av isberget. Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), att bli närvarande till vilken magi vi egentligen är, bortom den förminskande tanken som ofta gör oss till offer för olika omständigheter. Yogafilosofin berättar om att vi är oändliga varelser med oändliga möjligheter. Hos oss praktiserar vi yogans verktyg för att kunna se vår storhet och leva vår fulla potential.

Transformation
Under yogaklasserna vägleds du genom transfomerande processer som passar dig som verkligen vill satsa på dig, din egen utveckling, få mer energi, ökad frihet och skaparkraft i livet.

Yogan hjälper dig att:

- Öka din självinsikt, självkänsla och självkännedom
- Vara den du är i alla lägen, oavsett omständigheter
- Släppa taget om det som hindrar dig i livet
- Få ny energi, livlust och livsmotivation
- Öka din kroppsmedvetenhet, rörlighet och fysiska uthållighet
- Förändra din kroppsuppfattning
- Hitta dig själv och din potential
- Släppa blockeringar och motstånd
- Släppa taget om värderingar, dömanden och andra "fixa" idéer som begränsar dig
- Skapa livet medvetet bortom jantelagen och andra pålagda hinder.

Tillåtande
Yogan vi undervisar i är tillåtande och helande, där du som deltagare lär dig att uppmärksamma, tillåta och uppleva tankar och känslor så som de är. Vanligtvis undviker vi det som känns jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi lider i onödan och lever i rädsla för att t ex misslyckas, vara "fel", känna oss ensamma, oviktiga, oälskade osv. Genom ökad självinsikt, kroppsmedvetenhet och ett tillåtande förhållningssätt lär du dig att hantera tankar och känslor när de kommer upp. På så vis skapar du mer lätthet och frihet i livet.