HITTA HIT

Vi finns på Rosenlunds gård mellan Kivik och Brösarp på Österlen. Rosenlund ligger längs Tostarödsvägen, 2 km väster om Ravlunda. Ankomst mellan 18:00 och 19:00 vid retreatstart.

Hitta hit med bil
Om du kommer på väg 9, sväng in mot Ravlunda, vid järnvägsövergången sväng in på Tostarödsvägen. Efter ca en kilometer delar sig vägen som ett V, där håller du till vänster och efter ytterligare ca en kilometer syns Rosenlund, en nybyggd trelängad Skånegård med vasstak, stengavlar och korsvirke.

Om du kommer på väg 19, vid Eljaröd, sväng in på vägen mot Vitaby, efter några kilometer sväng vänster in på en liten grusväg, på Tostarödsvägen. Efter ytterligare några kilometer och när man ser havet, då är du framme vid Rosenlund.

Hitta hit kommunalt
Från Skåne. Planera din resa med Skånetrafiken. Du ska åka till hållplats Ravlunda kyrkan eller Ravlunda Bränneriet. Vi hämtar sig vid bussen om du meddelar i förväg när du vill bli hämtad. 

Från övriga Sverige. Planera din resa med SJ. Du ska åka till hållplats Ravlunda kyrkan. Vi hämtar sig vid bussen om du meddelar i förväg när du vill bli hämtad. 

Välkommen att vara den du är!
Välkommen att vara den du är!