KÄNSLOHANTERING

Vi har undervisning och vägledning i tanke- och känslohantering under våra retreat. Med kunskap om vad tankar & känslor verkligen är har du möjlighet att förändra det du vill förändra och skapa det du verkligen önskar skapa. 

Vanligtvis undviker vi det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi lider i onödan. 

Under retreaten vägleds du att hantera tankar & känslor när de kommer upp genom en unik metod utvecklad av Malin och Ina med yoga, intuitiv vägledning, ceremonier och guidade meditationer.

Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Tillsammans släpper vi taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv och se livets alla möjligheter. Det ger en känsla av klarhet, lätthet och enorm frihet. 

Högkänslighet (HSP)
En del av oss är extra känsliga. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen - jämt fördelat mellan kvinnor och män - liksom hos de flesta djurarter. 

Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Person) är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har forskat kring extra känslighet i drygt 20 år. Läs gärna mer om högkänslighet och gör ett självtest på vår sida Högkänslighet Sverige eller kontakta oss om du har frågor! 

Retreat för högkänsliga
Många av våra retreat är anpassade till just högkänsliga med syfte att ge högsensitiva verktyg och kunskap att (an)vända sin sensitiva begåvning till sin fördel och se den som en gåva istället för ett hinder. Malin & Ina som driver Yogaretreat Österlen är själva högkänsliga terapeuter och yogalärare.